Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

ĐÊM ĐÔNG


                  


Gió đông thổi lạnh bên thềm
Môi hồng phai nhạt, đêm đêm lạnh lùng
Ngoài kia gió lạnh  rét  rung
Người ơi có biết tình chung đợi chờ

Bao giờ cho đến bao giờ
Thuyền tình về đến bến  bờ  buông neo
Chàng về bên ấy thiếp theo
Cho mùa xuân thắm, trong veo bầu trời

Bây giờ đông đến chơi vơi
Môi hồng kém thắm, lệ rơi cô phòng
Gió đông rét tận đáy lòng
Lửa tình tắt lịm, ai hong được nào?

Mõi mòn, má thắm gầy hao
Mắt xanh, mày liễu thuở nào còn đâu
Đông về, nỗi nhớ  thêm sâu
Người thương nơi ấy có sầu hay chăng?

 NN-Song anh (24/11/2013)