Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

NGẪU HỨNG VALENTINEThà không chờ đợi một ai

Còn hơn tháng rộng năm dài khổ đau


Thà không gặp gỡ cùng nhau


Còn hơn hẹn ước phai mau câu thề


Thà rằng lạnh lẽo phòng khuê


Còn hơn kề cận ... vẫn lê thê buồn


Thà đừng trao gởi yêu thương


Còn hơn kết tóc mà vương bể sầu


Ngẫm tình mình được gì đâu


Hình như ai. đó... qua cầu gió bay....N.N.Song Anh 14/2/2016