Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

GIẤC MƠ

Nửa đời chưa trọn giấc mơ
Bao đêm trăn trở ... vật vờ ...  nhớ mong
Khát khao… chai sạn cõi lòng
Thiên thanh ... một cõi  mênh mông  mộng lành

Mắt em ngời sáng long lanh
Vật vờ chìm nổi hồn anh thẩn thờ
Má hồng,  mi dợn sóng xô
Đôi môi mộng thắm ... ỡm ờ trong mơ

Thẩn thờ tím lịm hồn thơ
Phập phồng hơi thở ... ngẩn ngơ ... dại khờ
Đợi chờ  tình mộng vương tơ
Sấm giăng chớp giật giấc mơ  tan rồi.


                                                N.N.Song Anh ( 08/9/2014)