Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

LÀM SAO HIỂU HẾT CHỮ “NGỜ”

Ngày xưa nông nổi dại khờ
Làm sao hiểu hết  chữ “ngờ”  hỡi ai
Tình đầu ngọt lịm đắm say
Tưởng như hạnh phúc trong tay  của mình

Vành môi  ngọt đắm ân tình
Đôi ta như bóng với hình quyện nhau
Ngỡ rằng trầu thắm duyên cau
Vợ chồng nghĩa nặng  mai sau vững bền

Nào ngờ nguyệt lão  hớ hênh
Chỉ hồng  lộn mối … gập ghềnh  nợ duyên
Lỡ làng  thân phận thuyền quyên
Đò xưa tách  bến  … lụy phiền  giăng tơ

Sông Tương  mưa phũ mịt mờ
Cầu Ô gãy nhịp  đôi bờ cách ngăn
Người xưa giờ có nhớ chăng
Thề xưa nhòa nhạt,  điệu  đàn  lỗi cung

Hết mong ngày được trùng phùng
Xa lòng cách mặt tình chung phai rồi
Chữ “Ngờ” người đã dạy tôi
Hiểu ra  đến lúc  đời trôi về chiều.

                                N.N.Song anh (19/92015)