Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

TỰ TRỌNG - TỰ CAOTự trọng là cái rất cần
Tự cao- tự trọng, không gần với nhau
Tự trọng ý nghĩa thanh cao
Đó là trách nhiệm lớn lao của người

Tự trọng: nhân cách ở đời
Tự cao tự đại, xa rời chữ tâm.
Ai ơi xin chớ  sai lầm
Người thiếu tự trọng dễ nhầm lối đi
Tự cao, nhớ tránh, thiệt gì
Khiêm tốn đức độ, thiếu chi bạn bè

Hữu duyên, bởi nguyệt lão se
Không duyên, vì bởi người e thốt lời
Xa nhau có thể do trời
Nhưng cũng có lúc tại người đấy thôi.

Xin đừng xem nặng "Cái Tôi"
Sẽ làm đổ vỡ, chia đôi  duyên mình
Nếu yêu, xin hãy  vẹn gìn

Tròn câu đạo nghĩa, trọn tình thủy chung. 

                                        N.N.Song Anh (02/6/2014)

         Có người đã quan niệm: Tự trọng là cơ sở của nhân cách, giúp con người luôn tuân theo lẽ phải và hành xử đúng mực. Lòng tự trọng trong cuộc đời giống như chiếc la bàn đối với người thuyền trưởng trên con tàu viễn dương. Người tự trọng là người trung thực, nhưng muốn là người trung thực trước tiên phải trung thực với chính bản thân mình. Người tự trọng luôn kiên trì với những chuẩn mực đạo đức, những giá trị và nguyên tắc xã hội. Mỗi lần chiến thắng được bản thân để giữ vững phẩm giá và nhân cách là một lần nâng cao lòng tự trọng của mình. Thiếu lòng tự trọng thì khó mong người khác coi trọng mình, vì vậy lòng tự trọng phải thể hiện ngay từ những lời nói và cách hành xử hằng ngày của mình.
         Thiếu lòng tự trọng con người dễ có những hành động nông nỗi, vi phạm đạo đức xã hội vì những lợi ích của bản thân. Người thiếu lòng tự trọng dễ lao vào những việc làm phi đạo đức để trục lợi như sống lươn lẹo, nịnh hót, dối trá, lừa gạt…
Người có lòng tự trọng sẽ biết xấu hổ và tự nhận trách nhiệm khi không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Người tự trọng là người có dũng khí tự nhận trách nhiệm một cách thiết thực những sơ sót xảy ra trong lĩnh vực mình đảm nhiệm, chứ không chỉ dừng lại ở lời nói suông “tôi xin nhận trách nhiệm” một cách nhẹ tênh rồi để đó. Tự trọng phải là phẩm chất hàng đầu của nhà lãnh đạo, thể hiện ở sự trung thực, giữ lời hứa, thực hiện đúng các cam kết của mình và nhất quán trong lời nói và hành động.  
           Đây là những suy nghĩ mà bản thân đã học lấy từ những lời giáo huấn và những lý luận có tính triết lý của nhiều người, thấy rất hay nên trích dẫn lên đây mong cùng chia sẽ với moị người, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho Song anh nhé.