Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

AI ĐEM CON SÁO SANG SÔNGAi đem con sáo sang sông
Mà sao sáo lại xổ lòng bay xa
Em chừ là vợ người ta
Mình tôi lặng lẽ xót xa   âu sầu

Cũng đành hẹn lại kiếp sau
Tình trầu thắm lại duyên cau  mặn nồng
Chừ em cất  bước theo chồng
Tôi còn  khắc khoải  chờ mong làm gì

Cũng đành nuốt lệ chia ly 
Cũng đành  ôm khối  tình si  trọn đời
Bây chừ,  tôi chỉ mình tôi
Kiếp sau mong chớ chia đôi  cuộc tình.

                         N.N.Song Anh (1/9/2015)