Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

CÒN LẠI GÌ ĐÂY
Còn gì  đâu  khi không tình chung lối.
Câu hẹn thề chỉ chót lưỡi đầu môi.
Người quên rồi lời hứa hẹn xa xôi
Còn đâu nữa … chỉ  mình tôi trơ trọi

Còn gì đâu, kỷ niệm xưa anh hỡi
Chỉ còn tôi trên lối cũ rêu mờ
Khói lam chiều đơn điệu chơ vơ
Vài chiếc là vàng rơi  buồn chao đảo

Còn lại đây  chút hoàng hôn ảo não .
Kỷ niệm nào lạc lõng giữa  chiều rơi
Người đi rồi, đời ta cũng chơi vơi
Lê bước đơn côi, thấy đời  nông nỗi.

Còn gì đây…  khi tình  đời gian dối.
Tâm sự rã rời,  chới với mù khơi.
Trách cuộc đời, hay trách  kẻ lả lơi
Dẫm nát tim côi,  hồn đầy bóng tối.
 
                     N.N.Song Anh (13/4/2015)