Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

NGHIÊNG
Gặp nhau nghiêng cả nụ cười
Hẹn  thề nghiêng cả đất trời núi sông
Lời ai nghiêng cả tấm lòng
Tình ai nghiêng cả đôi dòng lệ rơi

Chờ ai nghiêng cả cuộc đời
Cô đơn nghiêng cả một trời nhớ thương
Vấn vương nghiêng cả giọt buồn
Nghi ngờ nghiêng cả sầu tuôn vào hồn

Yêu thương nghiêng cả môi hôn
Vắng xa nghiêng cả hoàng hôn đợi chờ
Thương nhau khắc khoải tình thơ
Nhớ nhau hồn hóa dại khờ  hỡi ai

Đa tình nghiêng cả đời trai
Đa sầu đa cảm:  trang đài nữ nhi
Xin ai cứ thẳng đường đi
Chớ đừng nghiêng ngã  mỗi khi say tình.


                                            NN.Song anh (4/3/2014)