Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

BẠC TRẮNG TÌNH ĐỜI


Nếu người đã nói tiếng yêu
Thì xin học cách nâng niu trọng tình
Tim tôi bé bỏng nhỏ xinh
Mong manh dễ vỡ, trắng tinh dại khờ

Đã yêu xin giữ lấy lời
Đừng như bướm trắng lã lơi khóm hồng
Trăm năm nghĩa mặn tình nồng
Xin  đừng  bạc trắng lửa lòng ai ơi

Đừng như gió thoảng mây trôi
Cũng đừng bạc trắng như vôi hỡi người!

N.N.Song Anh (13/4/2015)