Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

TÂM SỰ NỬA VẦNG TRĂNG

                           
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa ôm gối chiếc nửa soi dặm trường
Nửa trăng em gửi người thương
Nửa kia gửi gió mây vương khắp trời

Thoạt nhìn trăng đẹp sáng ngời
Tấm lòng thánh thiện  cõi đời sáng soi
Nào hay trăng cũng đầy vơi
Khi buồn trăng khuyết,  khi vui trăng đầy

Trăng kia có lúc héo gầy
Nơi này người cũng vơi đầy ưu tư
Sầu vương  khuất dáng Anh Thư
Hình như trăng cũng tương tư một người.

                                        N.N.Song Anh (18/6/2015