Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

NHỚ THU XƯA

  
        

Ta về trên lối thu xưa
Lá thu xào xạc hương đưa ngạt ngào
Bồi hồi tiếng gió lao xao
Nhớ về thu cũ xuyến xao cõi lòng

Em giờ còn nhớ hay không
Thư tình mực tím, tuổi hồng anh trao
Ngượng ngùng ửng đỏ má đào
Vân vê tà áo nát nhào trong tay

Tình đầu lưu luyến đắm say

Thu này gợi nhớ những ngày thu xưa.

                                    N.N.S.A (15/10/2014)