Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

ĐỪNG …
Đừng bao giờ nắm lấy tay tôi,
Nếu định làm trái tim tôi tan vỡ.
Đừng bao giờ nói lên lời nhung nhớ,
Nếu đã từng suy nghĩ sẽ chia tay.

Đừng bao giờ nhắc đến chuyện tương lai
Nếu đã định ngày mai chia hai lối
Đừng bao giờ cho mình không  lầm lỗi
Nếu đã từng xem nhẹ chữ thủy chung

Đoạn đời sau khó có thể song trùng
Nếu đã  nói  với nhau lời giả dối
Đừng bao giờ  thoáng nhìn nhau bối rối
Nếu chưa từng chân thật  đến với nhau

Và  ai ơi,  đừng nói  tiếng xin chào
Nếu  đã định nói  ra lời  chia cắt
Đừng nói rằng tôi là “Người duy nhất”
Nếu vẫn còn mơ tưởng đến  người xưa.


                                       N.N . Song anh (31/1/2015)