Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

THÁNG BẢY MƯA NGÂU
Thu về tháng bảy mưa ngâu
Là khi Ô thước bắc cầu sông Ngân
Mỗi năm hội ngộ một lần
Xót thương Ngưu - Chức muôn phần gian nan

Lệ tình đổ xuống trần gian
Khóc cho duyên kiếp lỡ làng bấy lâu
Gặp nhau chưa kịp vơi sầu
Chia tay lệ đổ mưa ngâu ngập trời

Đành thôi cam chịu cả đời
Chàng Ngưu - Ả chức, Đất - Trời xa nhau
Mong chờ Tháng bảy mưa mau
Đợi ngày Mồng bảy Thu sau tương phùng.

                                  N.N.Song anh 01/8/2014