Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

THUYỀN VÀ BIỂN"Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu"  (Thơ Xuân Quỳnh)
                                  
Chỉ có lòng biển sâu
Biết mình bao lớp sóng
Chỉ mặt biển  biết rằng
Có bao thuyền xuôi-ngược

Hỏi biển bao nhiêu nước
Có tính được hay không
Bao nhiêu đợt sóng ngầm
Biển  rằng: "Không đếm được!"

Hỏi  thuyền bao nhiêu lượt
Đã đi về xa khơi
Thuyền khe khẽ trả lời:
"Suốt đời trên biển cả"

Biển tình anh  rộng mở
Không giới hạn bến bờ
Nên  thuyền em bỡ ngỡ
Biết bao giờ buông neo?

                          
            NN.Song anh 26/4/2014