Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

NỬA VẦNG TRĂNG- NỬA VẦN THƠ .


Nửa vầng trăng lẻ bơ vơ
Nửa vần thơ vắng lững lờ miên man
Trao em nửa giọt duyên vàng 
Nửa giọt còn lại ... biết  chàng tặng ai ?

Đêm qua  trăng lạnh  canh dài
Nửa vần thơ  bỗng u hoài, đợi mong
Nửa trăng hoang lạnh  cô phòng
Nửa  kia còn lại ... gởi lòng  về  đâu ?

Nửa câu thơ đọng men sầu
Nửa trăng phai nhạt sắc màu đêm đêm

. 

                                       N.N.Song Anh (10 /8/2014)