Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

ĐỜI LẮM VÔ TÌNH.


Cuộc đời sao lắm vô tình
Vô tình bắt gặp ánh nhìn mắt  em
Chợt lòng lay động vào đêm
Trái tim loạn nhịp vương thêm nỗi sầu

Vô tình ta gặp lại nhau
Vô tình khơi lại nỗi đau thuở nào
Vô tình để dạ xuyến xao
Vô tình khóe mắt lệ trào ướt mi...

Vô tình em đến rồi đi
Vô tình mang chút sầu bi cho người
Gặp em chưa kịp mừng vui
Phân ly vội đến  bùi ngùi lòng anh

Chiều đông gió rét…  buông mành
Tình ơi sao nỡ đoạn đành  chia xa.


                                         N.N. Song Anh 11/1/2015