Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

NHẮN NHỦ


Tình đâu phải một món hàng
Mà đem mua bán hay mang  cân lường
Cũng không phải  giọt mù sương
Đọng trên  phiến lá, hay vươn  nụ hồng

Để rồi đến lúc rạng đông
Chợt tan biến giữa thinh không  mịt mờ
Tình  nào có phải giấc mơ
Mà như hư ảo, lơ mơ  thất thần

Tình không là bánh hạnh nhân
Mà đem phân phát chia phần khắp nơi
Nó là nhân nghĩa ở đời
Nó là phẩm hạnh cả đời ai ơi

Xin người chớ mãi lả lơi
Buông lời giả dối, cho đời oán than
Đọa đày bao kiếp hồng nhan
Gieo thêm oan nghiệt trần gian làm gì

Âu là chút phận nữ nhi
Tranh giành chiếm đoạt, mà chi  hỡi người
Để  người rao bán khắp nơi
Còn đâu tiết liệt một đời ...  hỡi ai !!!!


N.N.Song Anh 9/11/2015