Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

NỖI NHỚ

Mấy ngày anh về quê
Là mấy ngày mong nhớ
Sương rơi  ngoài  cửa nhỏ
Lá rụng đầy trước sân

Em ngơ ngẩn tần ngần
Nhà trước sau trống vắng
Hoa tươi cười trong nắng
Em héo hắt buồn thiu

Thương nhớ anh thật nhiều
Nơi quê xa dịu vợi
Khi gần nhau chẳng hiểu
Tình thắm thiết thế nào

Đến lúc  cách xa  nhau
Lòng oặn đau mới biết
Anh vô cùng cần thiết
Và quan trọng biết bao.                                 NN. songanh ngày 30/3/2014