Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

KHÁT….Tình buồn khát những vầng thơ
Dòng sông khát những chuyến đò dọc ngang
Mây chiều khát được lang thang
Gió xuân khát vẻ dịu dàng  nụ hoa

Cánh đồng khát rộng bao la
Lúa chiêm khát giọt mưa sa cuối mùa
Cánh diều khát  ngọn gió lùa
Đưa mình bay bổng vui đùa trời cao

Đêm đen  khát những ánh sao
Thay  vầng trăng khuyết  ngọt ngào lả lơi
Cánh buồm khát vọng ra khơi
Biển xanh khát chẳng xa rời thuyền kia

Có đôi, khát chẳng chia lìa
Lẻ loi, khát được sẻ chia tâm tình
Yêu đương khát bóng mơ hình
Vấn vương khát chẳng một mình tương tư.                                  (NN.Song Anh-  ngày 6/5/2014)