Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

GIÁNG SINH BUỒN


 

 

 Thu đi để lá vàng rơi
Cho mùa đông lạnh chơi vơi cõi lòng
Ở đây em vẫn nhớ mong
Hỡi chàng  có biết thiếp mong đợi chàng

 
Nhớ ai lệ nhỏ đôi hàng
Thu đi đi mãi, đông tàn nhớ thương
Người ơi! kỷ niệm vấn vương
Sao người lại nở đôi đường chia phôi
 

Đông về chết lịm  tình tôi
Đông mang thương nhớ trả người năm xưa
Thu đi để lại gió mưa
Cả mùa đông lạnh...  tình vừa chia xa

 
Đông về tê tái đời hoa
Đỗ quyên gọi bạn...nghe mà đau thương
Thu đi niệm cũ còn vương
Lời  thơ ai oán...đôi đường cách chia

 
Tình đang thắm ... vội chia lìa
Đất bằng sóng dậy... duyên kia  nhạt nhòa
Giáng sinh rực rỡ  đèn hoa
Ngờ đâu hồn thiếp như là tuyết băng

 
Trăm năm xin nguyện thề rằng:
"Tình đầu - tình cuối" ...chỉ  chàng  mà thôi.

 

                      N.N.Song Anh (22/12/2014)